אין רפורטים יש פתרונות טכנולוגיים

לעולם אל תפספס שניה אחת, אפשר לשמשה להיות המדריך שלך.

הידיים על ההגה העיניים על הכביש

הידיים על ההגה העיניים על הכביש


עם היכנסך לרכבך הכנס את הטלפון הנייד לתא כפפות.

מערכת הפעלה אנדרואיד עם סים 4G תצוגה של "11 מוקרן מבעד לשמשה הקדמית ברכב מופעל בפקודות קוליות.

קרא עוד

WAZE מוקרן מבעד לשמשת הרכב.

למה אנחנו צריכים את זה?

קרא עוד

מקרן כולל טלפון מובנה חכם מופעל מגלגל ההגה

תצוגה עילית עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרנת מבעד השמשה הקדמית ברכב.

קרא עוד

טכניקה חדשנית להקרנה מבעד שמשה קדמית ברכב

תצוגה עילית עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרנת מבעד השמשה הקדמית ברכב.

קרא עוד

בטחון בנהיגה


העיניים על הכביש והידיים על גלגל ההגה

בטחון בנהיגה בטחון בנהיגה
שליטה על המקרן על ידי פקודות קוליות
פקודה קולית לחיוג לאנשי קשר.
 הודעות טקסט קוליות, יוצאות ונכנסות,
 פקודה קולית למציאת כתובת בתוכנת הניווט.
אין צורך לפרק את מקלט הרדיו המקורי של הרכב.

אפשרויות תפעול המקרן


ניהול המערכת מגלגל ההגה, בהמשך: 1.טלפון 2. SMS.4 WhatsApp .3 Waze הפעלה באמצעות פקודות קוליות.

שלט אלחוטי מודל: PR-01

סרטון שלט אלחוטי מדויק לניהול הגדרות אנדרואיד.

קרא עוד

תצוגה על מסך מתקפל

סרטון בקר אלחוטי לניהול המערכת מגלגל ההגה על מסך מתקפל.

קרא עוד

ניהול המערכת מגלגל ההגה

סרטון בקר אלחוטי לניהול המערכת מגלגל ההגה.

קרא עוד

עיניים על הכביש הידיים על גלגל ההגה.


עם היכנסך לרכבך הכנס את הטלפון הנייד לתא כפפות.

טלפון מובנה חכם עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרן על מסך "5 מותקן בקדמת הרכב. מופעל בפקודות קוליות.

קרא עוד

מסך "5 מתקפל מותקן בקדמת הרכב

טלפון מובנה חכם עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרן על מסך "5 מותקן בקדמת הרכב. מופעל בפקודות קוליות.

קרא עוד

מערכת הפעלה אנדרואיד בתצוגה על מסך מתקפל "5.

טלפון מובנה חכם עם מערכת הפעלה אנדרואיד מוקרן על מסך "5 מותקן בקדמת הרכב. מופעל בפקודות קוליות.

קרא עוד

צור קשר


  • תל-אביב, ישראל